• WAVE MOTION BAND

  A New Party Experience Coming Soon!

 • BAN NHẠC FUSION ACT

  Biểu diễn hàng đêm vào lúc 21 giờ trừ Thứ tư tại FashionTV Live

 • BAN NHẠC SEPIA

  Biểu diễn ban nhạc sống mới nhất
  biểu diễn hàng đêm trừ thứ hai

 • SEXY MOVERS

  Biểu diễn hằng đêm tại FashionTV Live

 • EVOLUTION

  Biểu diễn trực tiếp mỗi đêm trừ thứ năm tại NagaRock & Lobby Stage

 • LUSH BAND

  Biểu diễn trực tiếp mỗi đêm trừ thứ ba tại NagaRock

SỰ KIỆN MỚI NHẤT

 • Hãy kiểm tra các sự kiện mới nhất tại trung tâm giải trí không ngừng tốt nhất ở Đông Dương!
Cung Điện Thịnh Vượng

Cung Điện Thịnh Vượng

Hãy cùng trải nghiệm ẩm thực Trung Hoa đích thực ngay tại Phnom Penh, Campuchia!