Trang thiết bị

Thiết bị nghe nhìn

 

 • Phông (Backdrop)

US$200.00 nett (kích thước 2.5m x 3.8m, màu, có khung bằng PVC)

US$300.00 nett (kích thước 3.5m x 5m, màu, có khung bằng PVC)

*Thiết kế được cung cấp bởi khách hàng, hoặc phải trả chi phí thiết kế là US$60.00

 • Máy chiếu LCD cố định

US$100.00 nett một máy cố định trong Phòng Lớn 2 (Ballroom) / phòng họp

 • Máy photo (b/w)

US$120.00 nett một ngày / nửa ngày

 • TV 50” quanh phòng hội nghị, hệ thống đa phương tiện

US$15.00 nett một ngày / nửa ngày

 • TV 50” đứng riêng

US$80.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Máy fax

US$60.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Microphone kẹp

US$50.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Máy tính xách tay

US$50.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Máy in (b/w, khổ A4)

US$60.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Tai nghe (tối thiểu 50 cái)

US$3.00 nett một ngày / nửa ngày mỗi cái)

 • Phòng dành cho phiên dịch viên

US$50.00 nett một ngày

 • Phòng dành cho phiên dịch viên

US$25.00 nett nửa ngày

 • Dịch vụ photo

US$0.25 nett một trang

 • Lẵng hoa

US$60.00 nett một lẵng

 • Hoa gài áo

US$3.00 nett một chiếc

 • Hoa tiếp đón

US$10.00 nett một chiếc

 • Bảng chỉ dẫn

US$150.00 nett một ngày

 • Bảng giấy ghi chép

US$25.00 nett một ngày, 20 trang and bút 4 màu

 • Microphone hội nghị
US$10.00 nett một ngày / nửa ngày
 • Microphone không dây

US$25.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Microphone có chân

US$10.00 nett một ngày / nửa ngày

 • Tai nghe

US$3.00 nett một cái, biếu

Phòng dành cho phiên dịch viên cho hai người phải đảm bảo tối thiểu 80 tai nghe

 


Đặt phòng: Email mice@nagaworld.com; điện thoại +855.2.322 8822.